امروز
1398 آبان 21
16 6

جزوه مهندسی پی

خلاصه

جزوه درس مهندسی پی دوره کارشناسی مهندسی عمران


جزوه درس مهندسی پیجزوه درس مهندسی پی - دکتر امین نعیم آبادی

دوره کارشناسی مهندسی عمران


دانشجویان و علاقمندان به مهندسی پی می توانند فصول مختلف این درس را از طریق لینک های زیر دانلود نمایند.


 

ویژگی ها


رشته: مهندسی عمران
درس : مهندسی پی
دوره تحصیلی : کارشناسی
تعداد فایل : 10
نوع فایل : PDF
سال انتشار : 1398

نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0