سایت رسمی دکتر امین نعیم آبادی
امروز
1399 مهر 30
36 20
درباره ما

تعالی و کمالجویی در انسانها امری فطری و ذاتی بوده که خداوند متعال در آفرینش کائنات آن را در نهاد و غریزه بشریت سرشته است. امروزه که سیر تکامل تدریجی جوامع بشری و رشد تکنولوژیها و فناوری های نوین ارتباطی،مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و ساختار نظم نوین جهان کنونی را رقم زده است، سازمانها و شرکت ها نیز در فضای کسب و کار خویش با رقابت و چالشهای روزمره فراوانی به منظور بقاء و سرآمدی مواجه می باشند و همین امر سبب گردیده تا در دنیای امروز شاهد رشد و توسعه روز افزون علوم و ابزارها و سامانه های مدیریتی در حوزه های مختلف از جمله مدلهای تعالی و سرآمدی سازمانی باشیم. در این تلاطم ها ما از نقطه آغازین در کنار شما خواهیم بود.

جدیدترین پست ها
مشتریان ما معرفی برخی از مشتریان و همکاران ما
 
رویدادها
23 مهر 1398
13 مهر 1398