امروز
1399 مرداد 25
34 23
23 07 98
0 0

سرخ‌پوشی یکپارچه تالار شیشه‌ای

خلاصه :

پس از رشد چند درصدی قیمت سهام در روز ابتدایی هفته، از نیمه دوم روز یکشنبه عرضه‌ها شدت گرفت و روز گذشته شتاب تشدید فشار فروش در بازار بیش از پیش شد تا جایی که شاهد افت ۸ هزار واحدی دماسنج اصلی بازار طی یک ساعت نخست معاملات بودیم.

پس از رشد چند درصدی قیمت سهام در روز ابتدایی هفته، از نیمه دوم روز یکشنبه عرضه‌ها شدت گرفت و روز گذشته شتاب تشدید فشار فروش در بازار بیش از پیش شد تا جایی که شاهد افت ۸ هزار واحدی دماسنج اصلی بازار طی یک ساعت نخست معاملات بودیم. البته پس از ساعت اول معاملات با ورود قدرتمند سهامداران حقوقی شاخص کل از کف روزانه رشدی ۱۸۰۰ واحدی را تجربه کرد تا در مجموع شاهد ریزش ۶۳۱۹ واحدی دماسنج اصلی بورس تهران در قیاس با روز یکشنبه و افت قیمت ۹۳ درصد از نمادهای معاملاتی باشیم.

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0