امروز
1399 مهر 30
56 19

هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن


هم اندیشی سالیانه مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن
 


به نامه خدا
هم اندیشی سالیانه گروه سرمایه گذاری مسکن در سال 1398 برگزار گردید و کلیه حوزه های تخصصی به ارائه گزارش و تحلیل در خصوص وضعیت موجود صنعت ساختمان و استراتژی کلان گروه سرمایه گذاری مسکن پرداختند. انشاالله بخش هایی از جلسات برگزار شده در طول این هم اندیشی چند روزه که قابلیت نشر داشته باشند را برای بهره گیری عموم در سایت بارگزاری خواهم کرد.
گروه سرمایه گذاری مسکن علی رغم ظرفیت های فراوانی که دارد ، هم اکنون سهم اندکی از سبد صنعت ساختمان کشور را دارا می باشد که انشاالله روند بهبود و تعالی را با سیاست گذاری کلانی که مدیران ارشد وضع می نمایند بتواند با سرعت بالایی طی نماید.
صنعت ساختمان و افراد و گروه های دخیل در آن از جمله حقیقی و حقوقی ، معادلات اثرگذاری بالا بر این صنعت را به طور کلی تغییر داده اند  و برای تاثیرگذاری کلان بایستی تغییراتی ایجاد نمود ، نیاز است تغییر نگرش دهیم ، بنده ایده هایی در خصوص بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای گروه سرمایه گذاری مسکن ارائه نمودم که در آینده به تشریح آنها خواهم پرداخت که می تواند برای همه بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت ساختمان مفید باشد.