امروز
1399 مهر 30
50 19

کتاب مهندسی پی DAS

خلاصه

Principles of Geotechnical Engineering Seventh Edition BRAJA M. DAS

Principles of Geotechnical Engineering

Seventh Edition

BRAJA M. DASویژگی ها


رشته : مهندسی عمران
عنوان : Principles of Geotechnical Engineering
ویرایش :  Seventh Edition

نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0