امروز
1399 مهر 30
57 18

کتاب مکانیک خاک DAS

خلاصه

Principles of Geotechnical Engineering 8th Edition - Braja M.das

Principles of Geotechnical Engineering 8th Edition - Braja M.das 


 


ویژگی ها


عنوان : Principles of Geotechnical Engineering 8th Edition
مولف : Braja M.das
سال انتشار : 2013

نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0